رد کردن لینک ها

برق ساختمان

درباره ی برق ساختمان

یکی از مراحل مهم ساخت یک ساختمان،اجرای تاسیسات برقی می باشد،در نظر گرفتن استانداردها و قواعد اصولی طراحی و اجرا،تضمین کننده امنیت و آرامش ساکنان ساختمان خواهد بود.اجرای تاسیسات برقی باید توسط افراد متخصص و مجرب صورت گیرد در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تاسیسات برقی )صریحا تاکید شده که برای نصب تاسیسات برقی باید مجریان ذیصلاح با پروانه اشتغال به کار حرفه ای معتبر در تاسیسات برقی را به کار گرفت.قبل از شروع کار باید یک نقشه دقیق اجرایی تهیه شده و تمامی برآوردهای لازم جهت خریداری تجهیزات انجام شود.

تأسیسات برقی در مهندسی عمران جایگاه ویژه ای را برای خود رقم زده است، تا آنجا که اگر تأسیسات برقی از پروژه های عمرانی حذف شود، بهره برداری از آنها امکان پذیر نیست و نیز تأسیسات مکانیکی ساختمان هم کاملاً به تأسیسات برقی وابسته است.

تأسیسات برقی ساختمان امکان استفاده از تمامی وسایل برقی جهت آسایش و راحتی را به همراه می آورد. تأمین نور و روشن بودن محیط زندگی در شب دیگر دستاورد تأسیسات برقی برای ساختمان ها می باشد. رعایت اصول ایمنی در اجرای تأسیسات برقی برای سازندگان الزامی می باشد.

بکارگیری استانداردهای لازم تأسیسات برقی ساختمان زمینه ساز ایجاد یک ساختمان ایمن از لحاظ برق می باشد.
تأسیسات برقی یا به اصطلاح عام برق کشی ساختمان در چهار مرحله موازی با عملیات بنایی صورت می پذیرد.

مراحل چهارگانه شامل:

۱-ایجاد شیار بر روی دیوارها جهت نصب قوطی کلید و پریزها و لوله برق ها و نیز نصب لوله برق ها بر روی کف و زیر سقف و عبور آن ها از داخل سقف کاذب که به این مرحله لوله کشی و نصب قوطی کلیدها گفته می شود.

۲-سیم کشی و کابل کشی

۳-نصب کلید و پریزها

۴-نصب تجهیزات و روشنایی ها

بازگشت به بالای صفحه